Kalendarium Hannagården

Kalendarium Hannagården

Nyhet bokskogen

HannagårdenPosted by Hannagården 2010-02-20 13:50:06

Vi kallar vår idé ”bokskogen” och den är ett socialt projekt för att länka ihop

fysisk, psykisk och intellektuell stimulans som ger barnen redskap att fortsätta

själva på egen hand hemma. Konceptet är unikt men enkelt, alla kan vara med

och alla får något att gå vidare med.

I skogen nära huset finns också en vacker glänta med en scen

där man kan ”leka teater” med vad man sett och hört. Dessutom finns en tipi –

ett stort indiantält – där hela gruppen kan sitta tillsammans och berätta.

En gammal by ligger alldeles intill, många gårdar har hästar.

Skolor, dagis, föreningar och enskilda är välkomna. Vi inbjuder familje- eller

vängrupper och ser gärna att tre generationer är representerade!

Förutom Berättarverkstad kan vi erbjuda barn att vara kreativa inom konst,

musik och sång. Vi uppmuntrar också till att låta barnen finna trygghet och

utrymme att vara sig sjäva genom meditation, massage och liknande behandlingar.

Vi har utbildade pedagoger och terapeuter inom ovanstående till

förfogande som brinner för att ge våra barn och unga en bättre värld!

Här får barnen PLATS!